top of page
Mother and baby in autumn

FØDSELSTØTTE TIL SÆRLIGT SÅRBARE KVINDER

Til dig med sår og traumer fra din egen barndom eller tidligere fødsler

Fødselsstøtte-forløbet for sårbare kvinder burde i virkeligheden hedde fødselsstøtte for krigerkvinden! Det er nemlig ikke sarte sjæle, som vælger at gå livets lidt sværere veje, og det kræver både blidhed og mod at re-integrere tidligere oplevelser i ny form. 

Dette fødselsstøtte forløb er for dig der aktivt ønsker at invitere en ny og empowering oplevelse ind i dit liv. Det handler ikke om hvordan du føder, og det handler ikke om du vælger a eller b. Det handler om, at du aktivt tager ansvar for at arbejde med de ting du kan yde indflydelse på, og aktivt og afklaret træffer de valg du træffer med et åbent hjerte. 

Med i fødselsforløbet får du:

  • Tre coachende samtaler kun for dig, hvor vi finder frem til de blokerende overbevisninger du føler begrænser dig. Jeg arbejder med filosofisk og almindelig coaching, og inddrager også værktøjer fra kunstterapi og min generelle viden om sårbarhed og at overkomme sorg og kriser gennem recovery. 

  • To healingsessioner med rebozo og essentielle olier, hvor vi arbejder med at bringe dit nervesystem helt i ro og integrere de ting vi arbejder med i samtalesessionerne.

  • To fødselsforberedende sessioner, hvor din fødselspartner er velkommen. Her gennemgår vi hvad du/I ønsker jer af fødslen og fra mig, og jeg guider jer ind i min viden om fødsler og sårbarhed, og sammen ser vi på, hvor dine/jeres styrker ligger og hvor du/I med fordel kunne modtage støtte udefra.

  • Fødselsstøtte fra tre uger før din terminsdato til to uger efter, hvor jeg er på kald og I kan ringe døgnet rundt, når din fødsel går i gang. Herudover har vi to ugentlige tjek ins, hvor vi du fortæller mig hvor du er i din proces, og lader mig vide, hvis noget svært dukker op. Vi tjekker ind på telefon eller via mail. 

  • Ca. to uger efter din fødsels har vi en samtalesession, hvor vi roligt og i dit tempo taler om hvordan fødslen har været og hvad der ellers fylder hos dig som ny mor. Du vil modtage støtte og guidance i det vi har åbnet op for før fødslen, og der vil være rum til at følelser og mentale billeder kan integreres. 

  • Ca. otte uger efter din fødsel modtager du en efterfødselslukning med rebozo tørklæder, hvor vi aktivt går ind og siger tak til energien der har arbejdet gennem dig siden før din fødsel, og vi giver kærligt slip på fødslens energi. Ikke så den kan fordufte ud af vinduet, men så den kan lande blødt og rart i dig. Vi lukker kun for det der er parat til at slippe med tillid til at alt er som det skal være. 

  • Bonus: en barselgave til din baby og dig, som kan støtte jer både i den første tid sammen og langt ud i fremtiden.
    Værdi: 965 kr. 

Din investering for et fødselsforløb med Human Design lyder på tilbud 16.625 kr. (sat ned fra 19.325 kr.)

bottom of page